• Advokat ektepakt oslo

Ektepakt

Ektepakt

En ektepakt er en avtale mellom to ektefeller om hvordan deres formue skal fordeles ved ekteskapets slutt. Dersom det ikke opprettes ektepakt mellom to ektefeller og samlivet tar slutt, inneholder ekteskapsloven regler for hvordan ektefellenes verdier skal fordeles. Den mest sentrale, og kanskje mest velkjente, er regelen om felleseie. Noe forenklet vil dette si at det ektefellene har ervervet mens de har vært gift, skal fordeles likt mellom ektefellene ved ekteskapets slutt. Dette gjelder uavhengig av om den ene har ervervet langt større verdier enn sin ektefelle.

Mange velger å opprette en ektepakt som medfører en annen fordeling ved et eventuelt ekteskapsbrudd. Ved å opprette ektepakt, kan man kan unngå etterfølgende uenigheter om hvordan et eventuelt skilsmisseoppgjør skal foretas. Man kan eksempelvis avtale fullstendig særeie slik at alle midler er unntatt fra deling, eller delvis særeie, slik at det kun er enkelte eiendeler som er unntatt fra en slik ordning.

Lovgivningen inneholder en rekke regler for hva som utgjør en gyldig ektepakt, herunder hvordan en slik avtale kan gjøres gjeldende mot ektefellenes kreditorer gjennom reglene for tinglysning. Det er ikke alltid er like enkelt å forutse de problemstillinger som kan oppstå ved et eventuelt skilsmisseoppgjør og det kan derfor være nyttig med juridisk rådgiving om ektepaktens innhold og utforming. Advokatene i AVCO har bred erfaring innenfor feltet, og kan bistå deg med både opprettelse og tinglysing av ektepakt. Ta også gjerne kontakt med oss dersom du har du andre spørsmål tilknyttet avtaler mellom ektefeller.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig