• Spørsmål om tinglysning - Advokat Oslo

Pant og utlegg / Tinglysing

Pant og utlegg / Tinglysing

Tinglysing

Tinglysning er en ordning som sørger for at ulike rettigheter får beskyttelse overfor parter forsøker å bestride eksistensen rettighetene. Når en tinglyser rettigheter tilknyttet fast eiendom, eksempelvis eierskapet til eiendommen, bruksrettigheter, panterettigheter eller forkjøpsrettigheter, føres dette i det som kalles grunnboken. Dette er et offisielt, elektronisk register som i dag administreres av Statens kartverk, tinglysningsmyndighetene for fast eiendom.

Tinglysingsloven fra 1935 gir reglene for hvordan en går frem for å få registrert de ulike rettighetene, og hvordan eventuelle konflikter skal løses. En av lovens hovedregler tilsier at den rettigheten som er tinglyst først, vil gå foran, eller ”vinne” overfor andre rettigheter, så lenge han er i god tro.

Pant og utleggspant

En viktig rettighet som kan tinglyses er panteretter. Pant er en særrett til å søke dekning for et krav. Dersom du har boliglån har banken gjerne pant i boligen som sikkerhet for sitt krav (tilbakebetaling av lånet) og lånet er gjerne forutsatt at banken får første prioritets panterett.

Fordelen med en slik panterett er at dersom lånet misligholdes vil banke stå «først i køen» til å få sitt krav innfridd ved tvangssalg av boligen.

Kreditorer som ikke har denne særretten må søke namsmannen for å få utleggspant. Hva det kan tas utlegg i reguleres av dekningsloven.

Man kan tinglyse rettigheter tilknyttet andre former for eiendeler, slik som eiendomsretten til bil, båt eller aksjer.  Når du kjøper en ny bolig eller hytte gjennom megler, vil som meglerselskapet sørge for at det nye eierforholdet blir registrert hos tinglysningsmyndighetene. Dette følger av eiendomsmeglerloven § 6-9. Kjøper du fast eiendom uten meglerbistand, vil du selv måtte sørge for å få registrert det nye eierskapet.

I tillegg er det verdt å være oppmerksom på verdien av andre rettigheter tilknyttet fast eiendom, slik som forkjøpsrettigheter eller bruksrettigheter, eller sikkerhetsretter som pant. Slike kan også med fordel tinglyses for unngå etterfølgende konflikter eller uenigheter. Eksempelvis vil det kunne være svært nyttig å tinglyse den veiretten du avtalte med hyttenaboen i fjor sommer dersom hyttenaboen skulle finne på selge eiendommen sin eller overdra eiendomsretten til barna sine. AVCO har god kompetanse innenfor området og kan gi deg råd dersom du er usikker på hva du bør tinglyse, eller fremgangsmåten for å dine erverv registrert hos tinglysningsmyndighetene.

Statens kartverk:

https://kartverket.no/eiendom/

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig