Saker om foreldreansvar og hvor barnet skal bo fast.

Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær. I det videre ser vi på foreldreansvaret og fast bosted.

Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret sammen for felles barn, jf. barneloven § 34. Separerer eller skiller foreldrene seg, er fortsatt foreldreansvaret felles. Dette kan foreldrene enten avtale seg bort fra eller så må det foreligge en rettskraftig avgjørelse om noe annet enn felles foreldreansvar.
Også foreldre som bor sammen, har foreldreansvaret sammen for felles barn, jf. barneloven § 35.

Dersom foreldre ikke er gifte eller bor sammen har moren som hovedregel foreldreansvaret alene, jf. barneloven § 35. Unntaket er om foreldrene avtaler at de har foreldreansvaret sammen for felles barn, og gir melding til folkeregisteret om dette. Videre kan foreldrene gi folkeregisteret melding om at faren skal ha foreldreansvaret alene.
Et annet spørsmål er hva som ligger i foreldreansvaret. Dersom ugifte foreldre har foreldreansvaret sammen men barnet kun bor sammen med den ene forelderen, regulerer barneloven § 37 hva som ligger i foreldreansvaret. Loven sier da at den forelderen som barnet ikke bor med, ikke kan motsette seg at den andre forelderen tar avgjørelser om vesentlige sider av omsorgen for barnet. Loven sier uttrykkelig at dette gjelder spørsmålet om hvorvidt barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser om dagliglivet. Mindre avgjørelser kan den barnet bor hos også ta beslutninger om.

Foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos enten den ene eller begge foreldrene, jf. barneloven § 36. Et særlig spørsmål her, er hva som skjer med foreldreansvaret dersom foreldrene har delt samvær med barnet. I slike tilfeller bor barnet rettslig sett hos begge foreldrene. Barneloven § 37 er ikke tydelig på hvilke beslutninger foreldrene kan motsette seg at den andre tar. Lovens forarbeider er imidlertid tydelige: Ved delt bosted for barnet kan ikke den ene forelderen ta avgjørelser om f.eks. valg av barnehage eller skole og heller ikke flytte med barnet uten den andres samtykke.

Forarbeidene i NOU 1998:17 på side 78, har en tabell som viser hva som nærmere ligger i foreldreansvaret:

Foreldreansvar

– personlige forhold
– mat og påkledning
– leggetider
– venner
– følge opp skole
– tilsyn og stell
– vergemål
– medisinsk behandling
– utstedelse av pass
– valg av type skole
– samtykke til adopsjon
– navnevalg
– samtykke til ekteskapsinngåelse
– innmelding i trossamfunn
– samtykke til medisinske inngrep
– flytting utenlands

Barnets faste bosted

– barnehage
– flytting innenlands
– større avgjørelser om dagliglivet

Den som er sammen med barnet:

-avgjørelser som følger av å være sammen med barnet for eksempel:

  • mat og påkledning
  • leggetid
  • følge opp skole
  • tilsyn og stell

 

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!