• Feil eller mangel ved varer eller tjenester - Advokatfirma Oslo

FORBRUKERKJØP - MANGLER OG FEIL VED VARER OG TJENESTER

Forbrukerkjøp – Mangler/feil ved varer og tjenester

Et sentralt spørsmål i forbrukerrett, og kjøpsrett for øvrig, er om en vare eller tjeneste er mangelfull i lovens forstand. Dette kan gi deg som kjøper krav på reparasjon på selgers regning, ny vare, prisavslag, erstatning for økonomisk tap eller heving,. Hvorvidt du har krav på det ene eller det andre beror på mangelens størrelse og betydning.

Det er ikke alltid din oppfatning om egenskaper eller kvaliteter ved det du har betalt for, er tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre hva du har krav på. Som utgangspunkt kan en si at spørsmålet om mangel beror på hva som er avtalt mellom kjøper og selger. Det hender imidlertid at det ikke er opprettet noen formell kjøpekontrakt, eller den ikke gir opplysninger om hva som utgjør en mangelfull vare. Dette betyr ikke at noen avtale mellom deg og selger om varens egenskaper ikke eksisterer i lovens forstand. Blant annet kan lovnader ved kjøpet, eller påstander i markedsføring anses som en del av det avtalte. I tillegg må kjøpsgjenstanden kunne passe de formål den vanligvis brukes til . En vare eller tjeneste må også svare til det forbrukeren har grunn til å forvente for at det ikke skal foreligge en mangel.

Ved kjøp av varer eller tjenester med høy økonomisk verdi slik som bil og båt, eller håndverkertjenester på hus og hytte, kan en mangel få stor betydning for deg som kjøper. Båten tar for eksempel inn vann, bilens motor er defekt, eller taket på huset lekker. AVCO kan hjelpe deg med å få gjennom dine krav overfor selger eller oppdragsgiver.

Nyttige lenker:

Forbrukerrådet:
https://www.forbrukerradet.no/

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig