• Oppsigelse / Avskjed

  Oppsigelse av ansatte og usaklig oppsigelse - Advokatfirma Oslo

Oppsigelse / Avskjed

I arbeidsretten finnes en rekke lovregler som regulerer adgangen for arbeidsgivere til å si opp sine ansatte. Det finnes i hovedsak to ulike måter en slik prosess kan foregå; det kan gå gjennom vanlig oppsigelse eller den noe mer drastiske varianten, avskjed. Forenklet sagt betyr oppsigelse av en arbeidsavtale at partene får noe tid på seg før arbeidsforholdet avsluttes, og begge parter vil ha en slik mulighet. En arbeidstaker som blir avskjediget må som utgangspunkt fratre fra arbeidet øyeblikkelig.

Reglene for oppsigelse og avskjed er noe ulike. Arbeidsmiljøloven krever at en avskjedigelse er begrunnet i et grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Hva dette nærmere vil si, og måten en arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker på, kan du lese mer om her. Kravet til begrunnelse for oppsigelse er ikke like strengt, men det må fortsatt være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Hva dette nærmere vil si kan du lese om her. Hva slags begrunnelse som kan ligge til grunn for oppsigelse av arbeidstakere som er under avtalt prøvetid, lyder noe annerledes og terskelen er enda lavere enn hva som er tilfelle for vanlig oppsigelse. Både oppsigelse og avskjed krever at arbeidsgiver har drøftet begrunnelsen for oppsigelsen eller avskjedigelsen med arbeidstaker. Kravet til slik drøfting kan du lese mer om her.

Spørsmålene som kan oppstå i forbindelse med oppsigelse og avskjed er mange. Bør en si opp stillingen sin selv dersom en får mulighet til det? Innebærer en vesentlig endring av en stilling en oppsigelse? Har arbeidsgiveren tilstrekkelig grunn for oppsigelse og hva en virkningen av en eventuell usaklig oppsigelse? Advokatbistand i en oppsigelsesprosess kan være nyttig for både arbeidstakere og arbeidsgivere. AVCO har erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere, så ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du ønsker hjelp i denne forbindelse.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig