Hjem

404

Du har besøkt en url som ikke lenger eksisterer på vår side. Se om du klarer å finne det du leter etter via rettområdene under eller menyen i toppen. 

Strafferett er betegnelsen på det rettsområdet som befatter seg med lovbrudd og straff. Det innebærer læren om normer for opptreden i samfunnet som anses som et straffbart lovbrudd og de reaksjoner som blir konsekvensene av brudd på normene.

Kjøpsretten består av rettsregler som regulerer rettighetene og pliktene kjøper og selger har i forbindelse med kjøp. Kjøpsretten omhandler alle typer kjøp og får anvendelse på alt fra et spontant kjøp på matbutikken til en større og mer omfattende handel av en båt eller bil.  

Avtalerett omhandler den delen av kontraktsretten som regulerer inngåelse av avtaler samt tolkning og fastleggelse av avtalenes innhold. Avtaleretten behandler også spørsmål tilknyttet avtalenes virkninger, ugyldighet og lemping. Hvis en kontraktspart ikke overholder avtalen, foreligger det et kontraktsbrudd.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig