• Tvangsinndrivelse Advokat Oslo

Tvangsinndrivelse

Tvangsinndrivelse

I jussens verden snakker man ofte om forskjellen mellom det å ha rett og det å få rett. Det hjelper ikke alltid å vite at man har rett når vedkommende som skal oppfylle din rettighet ikke gjennomfører det som er lovet eller bestemt. I slike tilfeller kan en søke offentlige myndigheters hjelp til å få sin rettighet oppfylt, det vil si namsmyndighetene. I medhold av tvangsfullbyrdelsesloven kan namsmyndighetene hente gjenstander, pålegge skyldneren gebyrer eller gi deg som kravshaver en panterett i det skyldneren måtte ha av eiendeler og senere arrangere tvangssalg.

For å få namsmyndighetenes hjelp, må du ha et såkalt tvangsgrunnlag å vise til. Et tvangsgrunnlag kan være en avgjørelse fra domstolene, gjeldsbrev eller en panterettighet. Tvangsinndrivelse kan være en omfattende prosess hvor juridisk rådgiving kan være av elementær betydning og ikke minst spare deg for mye arbeid. Flere av advokatene i AVCO har erfaring innenfor rettsområdet og kan derfor yte god bistand i slike prosesser. Henvend deg gjerne til oss om du også har utestående krav på kunder, klienter eller andre som ikke har gjort opp for seg.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig