• Forretningsjus Oslo

Forretningsjus

Forretningsjus – advokatbistand til næringsdrivende

Forretningsjus er en betegnelse på et omfattende rettsområde som regulerer store deler av selskapers, foreningers, stiftelsers og andre næringsdrivendes virksomhet. På nettsiden her har vi beskrevet noen sentrale juridiske temaer innenfor forretningsjus hvor advokatene i AVCO har særlig kompetanse.

AVCO bistår gjerne små og mellomstore bedrifter eller selskaper i oppstartfase.  Vi har forretningsmessig og økonomisk forståelse og er opptatt av og finne gode løsninger tilpasset din bedrifts behov.

Vi ser viktigheten av å gi råd og legge til rette for at bedriften skal unngå tvist. Dette er billigere for bedriften og det gir fornøyde kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Da tvister uansett vil kunne oppstå vil din bedrift ha et sterkt faglig kompetent team i ryggen som rådgiver og representant.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig