Klage til finansklagenemnda

Klage til Finansklagenemnda

Dersom du som privatperson eksempelvis får beskjed fra ditt forsikringsselskap at forsikringen du har betalt på i årevis ikke dekker den nylige oppdagede skaden på boligen din, eller du opplever manglende rådgiving i forbindelse med lånopptak hos din bank, kan det være vanskelig å vite hvem man skal henvende seg til for å finne ut av hva slags rettigheter du har.

Finansklagenemnda er en klagenemnd tar sikte på å løse tvister mellom finansselskaper og deres kunder. Med finansselskaper menes bedrifter som tilbyr tjenester innenfor forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Finansklagenemnda tok ved sin etablering i 2010, over for Bankklagenemnda (BKN) og Forsikringsklagenemnda (FKK), og den består i dag av fire ulike nemnder. I følge Finansklagenemnda egne nettsider har nemndene følgende arbeidsområder:

Finansklagenemnda Skade: behandler saker som vedrører skadeforsikring
Finansnemnda Eierskifte: behandler saker som vedrører eierskifteforsikring
Finansnemnda Person: behandler saker som vedrører personforsikring
Finansnemnda Bank: behandler saker som vedrører privatpersoners kontraktsforhold til banker, finansieringsforetak, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap

Klagebehandling i de ulike nemndene forutsetter at det finansforetaket du ønsker å klage på, er tilsluttet ordningen. I henhold til Finansklagenemndas vedtekter har en rekke selskaper automatisk medlemskap. Dette er tilfelle for finansforetak som er tilknyttet Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) og Verdipapirfondenes forening (VFF). Dersom finansforetaket du ønsker å klage på ikke har slik automatisk tilknytning, kan dette løses ved at selskapet søker om direkte tilknytning.

Saksbehandlingen i nemndene er skriftlig, og følger ellers flere av saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Uttalelsene etter endt klagebehandling er som utgangspunkt rådgivende, det vil si at de ikke er juridisk bindende. Imidlertid, dersom det innklagede finansforetaket ikke motsetter seg uttalelsen, blir nemndas avgjørelse å anse som en bindende avtale mellom deg og finansieringsforetaket. Det betyr ikke at avgjørelsen har virkning som en dom eller kjennelse avsagt i en domstol, og den kan derfor ikke utgjøre tvangsgrunnlag.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig