• Veirett - Advokat Oslo

VEIRETTER, BRUKSRETTER OG SERVITUTTER

Veirett og andre bruksretter/servitutter

En rett til bruk av fast eiendom, deler av fast eiendom eller et løsøre kan avtales. En slik rett kan f.eks. gi en bestemt person rett til bruk av en kjeller, eller forby at et hus bygges høyere enn to etasjer. Noen av disse bruksrettene defineres som servitutter. Den som har bruksretten kalles rettighetshaver.

En servitutt er en heftelse, en særrett, til fast eiendom, jf. servituttloven § 1. En særrett står i motsetning til allemannsrett og betyr at retten tilkommer en eller flere bestemte personer eller eiendommer. Servitutter kjennetegnes ved at de gir en begrenset – partiell – bruksrett til annen eiendom. Totale bruksretter, som innebærer at brukeren har besittelsen av en eiendom, f.eks. husleieavtaler og tomtefesteavtaler, faller utenfor servituttloven. En servitutt må også avgrenses mot avhendelse, f.eks. salg eller gave om fast eiendom. Hvis rettighetshaveren ikke bare kan hindre andre i å råde fysisk over eiendommen, men også har juridisk rådighet over den, må nok rettighetshaveren regnes som eier.

For å forstå hvilken type bruksrett du har med å gjøre, er det helt avgjørende å lese stiftelsesgrunnlaget. Dette kan være en skriftlig avtale eller et kart.

Et typisk eksempel på servitutt, er veirett. En veirett, er en rett til å bruke en vei over en annen eiendom. Tilhører veiretten en eiendom, kalles denne eiendommen den herskende eiendom, og den eiendommen veiretten går over kalles den tjenende eiendom.

Servituttloven gir regler for bruk, omgjøring, avslutning, salg og tvister om servitutter. Hva angår bruken av servitutter, sier servituttloven at bruken må holdes innenfor tålegrensen til servitutten. Er for eksempel veiretten en sti, vil det bryte med tålegrensen om stien bygges ut til en bilvei.

For tinglysning av heftelser på fast eiendom gjelder tinglysingsloven. Tinglysningsgebyret er kr. 525. Kartverket står for dette, og kan kontaktes ved generelle spørsmål. På Kartverkets hjemmeside er også gratis oversikt over grunnbøker.

Kartverkets hjemmeside:

https://kartverket.no/eiendom/

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig