• Erstatning etter henlagt straffesak - Advokatfirma Oslo

Erstatning ved henlagt straffesak / frifinnelse

Henlagt straffesak eller frifunnet? – Rettigheter for deg som siktet

Dersom du er siktet i en straffesak får du automatisk et sett med rettigheter. Du får blant annet rett til bistand fra advokat, rett til å nekte å forklare deg og rett til innsyn i sakens dokumenter, for å nevne noe. Det mange imidlertid glemmer, særlig i mindre saker, er at de også etter at en sak er avsluttet har en rekke rettigheter. Straffesaker kan anses avsluttet gjennom henleggelse eller frifinnelsesdom.

Ved henleggelse av straffesak eller frifinnelse har du mulighet til å søke om erstatning for det økonomiske tapet straffesaken mot deg medførte. Dette følger av straffeprosessloven kapittel 31. Vilkåret er imidlertid at saken gikk så langt at du fikk formelt status som siktet. Straffeprosessloven § 82 angir når en får status som siktet, og bestemmer derfor også indirekte når du får de rettigheter som følger med å være siktet i en straffesak. Du kan få slik status blant annet når påtalemyndigheten har erklært deg som det, når forfølging mot deg er innledet ved retten, du har blitt pågrepet eller det er blitt foretatt ransakning mot deg. Å ha vært under etterforskning eller mistenkt i en straffesak, er derfor ikke alene tilstrekkelig for å kunne kreve erstatning i ettertid.

Du kan imidlertid ha rett på erstatning dersom du har vært pågrepet og blitt satt i arresten/varetekt, selv om du ikke formelt fikk status som siktet/det ikke ble opprettet straffesak. I denne sammenheng kan man kreve både oppreisning, samt direkte tap og tap av erverv (inntekt), men det må da fremstå som rimelig i den enkelte sak. Dette er derfor noe du ikke har automatisk krav på.

Kravet for uberettiget straffeforfølgning må rettes til det politidistrikt som etterforsket saken, men det er justis- og beredskapsdepartementet som har myndighet til å avgjøre saken. Dersom utfallet ikke er tilfredsstillende for deg kan saken bringes inn for retten. Det kan også være verdt å vite at foreldelsesfristen for å fremme slikt krav er tre år, jf den alminnelige foreldelsesfrist i foreldelsesloven § 2. Det vil si du må reise erstatningskravet innen tre år etter straffesaken.

I forbindelse med fremsettelse av erstatningskravet kan det være svært nyttig å la seg bistå av advokat. Det følger også av loven at du har du krav på fri rettshjelp i denne forbindelse dersom du fikk status som siktet. Det vil si at du får dekket utgiftene som advokatbistanden fører med seg. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for å undersøke om du kan ha rett på erstatning i etterkant av en straffesak mot deg.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig