Gitte Marie Lundh Bjurling

Advokat | Partner

Advokat Gitte Marie Lundh Bjurling fullførte sin Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2008, og har arbeidet i advokatbransjen siden. Hun fikk advokatbevillingen sommeren 2010.

Lundh Bjurling arbeider primært med familie-, arv- og skifterett, alminnelig forretningsjus, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold og tvisteløsning/prosedyre tilknyttet disse rettsområdene.

Lundh Bjurling har siden 2010, i samarbeid med offentlig oppnevnt bobestyrer advokat Axel Øwre, behandlet et tresifret antall offentlige dødsboer på vegne av Oslo byfogdembete.

+47 971 62 204

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Familie-, arv- og skifterett
 • Alminnelig forretningsjus
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Fast eiendoms rettforshold
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, partner, 2020 – d.d.
 • Advoco advokatfirma DA, partner, 2017 – 2020
 • Advoco advokatfirma DA, fast ansatt advokat, 2010 – 2017
 • Advoco advokatfirma DA, advokatfullmektig, 2017 – 2020
 • B.A.C.H. AS, advokatfullmektig, 2008-2009
 • B.A.C.H. AS, saksbehandler, 2008-2009

MEDLEMSKAP OG TILLITSVERV

 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Styremedlem, Advokatforeningen Oslo krets
 • Frivillig verv, Advokatvakten

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap – 2008, Universitetet i Oslo

Språk: Engelsk