Are Aurlien

Advokat | Managing Partner

Are Aurlien etablerte Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS (AVCO) sammen med Nils Jørgen Vordahl i januar 2010. Han er firmaets Managing Partner.

Han arbeider primært med tvisteløsning/prosedyre, alminnelig forretningsjus, økonomiske straffesaker, fast eiendoms rettsforhold samt familie- og arverett.  

Are Aurlien har 15 års erfaring som advokat og betydelig prosedyreerfaring. Han innehar flere styreverv og brukes også jevnlig som kurs- og foredragsholder.

+47 907 19 119

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Yrkeserfaring

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS – partner, 2010 – d.d.
  • Advokatfirmaet Solbø AS – fast advokat, 2007-2010
  • Advokatfirmaet Truls Sondov – advokatfullmektig, 2005-2007

MEDLEMSKAP OG TILLITSVERV

  • Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

  • Cand.jur. 2004 – Universitetet i Oslo
  • Master of Laws / LLM (Corporate and Commercial) 2004 – Bond University, Australia
  • Spesialfag: Selskapsrett
  • Spesialoppgave: “Corporate Governance issues arising from Venture Capital»

Språk: Engelsk