Forskudd på arv

Forskudd på arv

Tidligere var spørsmålene om adgangen til å gi forskudd på arv ofte tilknyttet arveavgiften. Denne ble, som kjent, fjernet i 2014. Dette betyr at du nå kan overføre verdier til dine barn uten at overføringen er beheftet med store utgifter. Dette gjelder selv om du ønsker at overføringen faktisk skal anses som forskudd på arv, slik at mottageren blir avkortet i arveoppgjøret etter deg.

Bortfallet av arveavgiften betyr imidlertid ikke at forskudd på arv er nå helt uten juridiske komplikasjoner. Blant annet bør du sørge for at en slik intensjon kan dokumenteres i ettertid i tilfelle det oppstår tvist etter din bortgang. I andre tilfeller vil overføringen kunne anses som en vanlig gaveoverføring, og mottageren kan kreve sin del av den lovfestede pliktdelsarven i arveoppgjøret etter deg. Dokumentasjon på at overføringen skal gå til avkortning i arveoppgjøret kan eksempelvis tas med i et testament.

Videre vil overføring av fast eiendom før alminnelig arvefall som tinglyses innebære at det som utgangspunkt skal betales dokumentavgift.

Forskudd på arv gjelder ofte hytter og andre fritidsboliger. Du som forelder ønsker kanskje å overføre eiendommen til dine barn, men samtidig ha mulighet til å kunne bruke hytta fritt. I noen tilfeller går slike ordninger helt problemfritt, i andre kan en rekke konflikter oppstå. Eksempelvis kan familien krangle om fordeling av kostnader og vedlikehold, samt fordeling av bruk. For å unngå å komme i en slik situasjon kan det være nyttig å opprette en sameieavtale. Slik kan man unngå at familiesituasjonen tilspisser seg, og advokatbistand i denne forbindelse kan være nyttig for å sørge for å få med ulike forhold som kan skape problemer i tilknytning til sameiet av hytta eller fritidseiendommen.

Advokatene i AVCO har kompetanse innenfor en rekke arverettslige spørsmål, og ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende forskudd på arv eller tilhørende områder. Vi vil også vil kunne bistå deg dersom du ønsker å opprette en sameieavtale for hytter og fritidsboliger.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • + 47 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

    Lurer du på noe? Vi ringer deg!

      OFTE STILTE SPØRSMÅL