• Konktraktsrett - Advokat Oslo

Kontraktsrett – Kontraktsutforming

Kontraktsrett – avtaleinngåelse

Kontraktsrett er et begrep som brukes om de rettsregler som regulerer inngåelsen av kontrakter/avtaler og reglene som retter seg mot fastleggelsen av kontraktenes innhold. Sistnevnte del av kontraktsretten kalles også for obligasjonsrett. Den delen av kontraktsretten som omhandler inngåelse eller opprettelse av kontrakter, kalles ofte for avtalerett. Reglene her er både ulovfestede og lovfestede. Av lovregulering gjelder blant annet avtaleloven fra 1918, som retter seg mot inngåelse, fullmaktsspørsmål og hva som skal til for å få erkjent en avtale som ugyldig.

Det gjelder en rekke grunnleggende prinsipper i norsk kontraktsrett. Et velkjent eksempel kan være prinsippet om at avtaler skal holdes. Et annet velkjent eksempel er regel om at det som utgangspunkt ikke gjelder noen formkrav for at en avtale er bindende. Det vil si at kontrakter er bindende selv om de verken er undertegnet eller skriftlig, selv om det her finnes unntak flere steder i lovgivingen. Det hele kan synes så enkelt, men i virkeligheten er det nettopp kontrakter som skaper en rekke uenigheter og saker for domstolene. Eksempelvis kan partene ha helt ulik oppfattelse av betydningen av et ord i kontrakten, eller partene kan ha oversett en rekke sentrale forhold som burde ha vært regulert i forholdet mellom partene. Det kan også være uenighet om kontrakten i det hele tatt eksister eller er gyldig.

Å oppsøke juridisk rådgiving før kontrakter inngås kan derfor være av stor betydning for bedriften din eller deg som privatperson. Advokatene i AVCO følger deg som klient tett opp og du vil være sikret kyndig kompetanse ved utforming av kontrakter. Dersom du har andre spørsmål eller en pågående tvist tilknyttet eksisterende kontraktsforhold, har flere av våre advokater lang erfaring med tvisteløsning på området.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig