• Nabotvist / nabokrangel - Advokatfirma Oslo

Naboforhold / Nabotvist

Naboforhold / Nabotvist

I naboforhold kan det lett oppstå konflikter om en rekke forhold, det være seg tomtegrenser, trær som er for nære naboens tomt, adgangen til å bygge i høyden til sjenanse for eiendommene rundt og så videre. Det er derfor ikke tilfeldig at det finnes et eget rettsområde som er kalt naborett, hvor en finner en rekke regler som regulerer forholdet mellom naboer.

Den mest sentrale loven innenfor naboretten er grannelova fra 1961. Hovedregelen finnes i lovens § 2. Denne tilsier at ingen må gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboeiendommen. Bestemmelsen gir videre noe informasjon om hva som skal anses som urimelig til skade eller ulempe. For å nærmere finne ut av om naboens tiltak faktisk faller innunder bestemmelsen, vil imidlertid praksis fra domstolene være til nytte.

I tillegg til grannelova finnes det en rekke regler i plan og bygningsloven, som blant annet har naboens interesser for øye. Kravene til avstand til naboens grense ved oppføring av nye byggverk, kan du lese om her. Når bygningsmyndigheten har fattet vedtak om godkjennelse av en byggesøknad, kan naboer ha adgang til å klage på vedtaket. Hvem som eventuelt kan anses for å adgang til å klage på slike prosesser, beror på om hvem som har rettslig klageinteresse i en slik sammenheng.

Har du spørsmål om dine rettigheter som nabo eller ønsker du rådgivning om hvordan du kan forholde deg til gjeldende lovverk vedrørende bygging og lignende, så ta gjerne kontakt med av våre advokater.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig