• Prøvetid - arbeidsrett oslo

Prøvetid i arbeidsforhold

Prøvetid

Med prøvetid i arbeidsforhold siktes det normalt til en begrenset tidsperiode hvor oppsigelsesvernet ikke er like sterkt som under vanlig ansettelse. Det er tillatt etter arbeidsmiljøloven å avtale en slik løsning for en periode på opptil seks måneder, og en statlig ansatt vil som utgangspunkt være automatisk være undergitt en slik periode. Prøvetid forlenges dersom arbeidstakeren er fraværende under prøvetiden.

En oppsigelse i prøvetiden innebærer at oppsigelsesfristen er på 14 dager dersom lovens løsning legges til grunn. Er det en tale om en statlig ansatt, vil oppsigelsestiden være tre uker. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (7) og tjenestemannsloven § 8. Det vil si at arbeidstakeren har rett til å bli værende i arbeidet så lenge oppsigelsesfristen varer. Oppsigelsesfristen er imidlertid også gjensidig, hvilket betyr at arbeidstaker også kan si opp stillingen sin med mulighet til å fratre etter 14 dager. For arbeidsforhold som faller innunder arbeidsmiljølovens bestemmelser, er det tillatt å avtale en lengere oppsigelsesfrist enn 14 dager, men ikke kortere.

Ønsker en arbeidsgiver å si opp sin ansatte på prøvetid, kan dette være begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Men arbeidsgiveren kan også vise til en saklig begrunnelse i virksomhetens eller arbeidsgivers forhold, slik regelen er for arbeidstakere som ikke er på prøvetid. Med andre ord, de alminnelige reglene for oppsigelse og avskjed gjelder fortsatt for arbeidstakere på prøvetid. Det spesielle med prøvetiden er altså at arbeidsgiver i tillegg kan vise arbeidstakerens dyktighet eller evne til å tilpasse seg arbeidet som begrunnelse for oppsigelsen. Dette antas å være et en lavere terskel enn hva som er tilfelle for oppsigelse.

Både du som arbeidstaker og du som arbeidsgiver kan komme over en rekke problemstillinger tilknyttet prøvetid i arbeidsforhold. AVCO kan hjelpe deg med utforming arbeidskontrakt, vurdering av om det foreligger tilstrekkelig grunn for oppsigelse under prøvetiden og hvilke saksbehandlingsregler som eventuelt gjelder. Ta derfor gjerne kontakt med oss med det du måtte ha av spørsmål om temaet.

VELG ADVOKAT

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • + 47 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!

  Lurer du på noe? Vi ringer deg!

   OFTE STILTE SPØRSMÅL

   KONTAKT
   OSS

   Kontakt oss

    Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig