Arv- og familierett

  • Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær. I det videre ser vi på samvær, Barnet har rett til samvær med begge foreldrene, uansett om foreldrene bor hver for seg, jf. barneloven §

  • Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær. I det videre ser vi på foreldreansvaret og fast bosted. Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret sammen for felles barn, jf. barneloven § 34. Separerer

  • Ved kjøp av fast eiendom, oppstår en forsinkelse hvis selgeren ikke overlater den juridiske råderetten eller den fysiske råderetten av eiendommen. Med juridisk råderett menes normalt skjøtet som skal tinglyse at kjøper er ny eier av eiendommen. Med fysisk råderett menes normalt at kjøper ikke får tilgang til boligen. Årsaken til at kjøper ikke får

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!