Barnerett

  • Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær. I det videre ser vi på samvær, Barnet har rett til samvær med begge foreldrene, uansett om foreldrene bor hver for seg, jf. barneloven §

  • Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær. I det videre ser vi på foreldreansvaret og fast bosted. Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret sammen for felles barn, jf. barneloven § 34. Separerer

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!