AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Barnebortføring

Barnebortføring er når barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til den gjenværende forelder. Det kan også skje ved at et barn blir ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel et ferieopphold i hjemlandet.

Om du som forelder står i en barnebortføringssak haster det med å få koblet på rett bistand. Jo fortere saken kommer i gang, jo større er sannsynligheten for å få lokalisert barnet og få det tilbakeført til Norge. Noe av det første du bør gjøre i barnebortføringssaker er å kontakte en advokat, som kan hjelpe deg med å sende søknad om tilbakeføring gjennom justis- og beredskapsdepartementet. Advokaten vil også hjelpe deg med å anmelde forholdet til politiet. Enkelte land krever også bruk av advokat når saken skal behandles for domstolen eller forvaltningsorgan.

I saker som gjelder barnebortføring kan du ha krav på fri rettshjelp. Advokaten din hjelper deg med å sjekke dette. Vi i AVCO har god erfaring med saker som omhandler barnebortføring og har anledning til å yte bistand på kort varsel. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig