AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Flytting med barn

Barneloven inneholder egne regler for foreldre som ønsker å flytte med barnet.

Avgjørelse om flytting med barn som har delt fast bosted mellom foreldrene sine, må tas i fellesskap mellom foreldrene. For det tilfelle at partene ikke blir enige om flyttingen vil det være opp til retten å avgjøre spørsmålet. Ved delt fast bosted må den som ønsker å flytte, gå til sak om ikke partene enes. For det tilfelle den ene forelderen flytter med barnet uten at det er inngått enighet om flyttingen på forhånd må forelderen som vil forhindre flyttingen reise sak.

Har barnet fast bosted hos en av foreldrene kan denne forelderen ta avgjørelsen om flytting alene. Etter loven må den andre forelderen varsles 3 måneder før flyttingen skal finne sted. Forelderen som vil flytte må kreve mekling ved familievernkontoret. Denne meklingen er obligatorisk. Om foreldrene ikke enes om flyttingen kan samværsforelderen reise sak og be om at barnet skal flyttes til vedkommende. Det er også mulig å be retten om en midlertidig avgjørelse om bytting av fast bosted, for å hindre at flyttingen kan finne sted før hovedsaken er behandlet i retten.

Saker om flytting med barn kan være spesielt utfordrende for foreldre. Her er det viktig med råd fra en erfaren advokat så tidlig som mulig for at barnet ikke skal bli for etablert på et nytt sted før saken kommer opp.

Les også om: barnefordeling

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig