AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Overføre hytta til barna?

Vi mottar mange henvendelser etter at arveavgiften forsvant 1. januar i år. Flere av henvendelsene gjelder overføring av hytta på barna. I den forbindelse er det flere ting man bør tenke på.

Pliktdelsreglene

Pliktdelsreglene i arveloven kan gjøre det vanskelig å overføre hytta til ett av barna. Det er hyttas verdi, sammen med øvrige verdier som vil avgjøre dette. Er hytta av stor verdi vil det kunne være vanskelig for barna å kjøpe ut hverandre. Det finnes måter å senke verdien på hytta, for eksempel gjennom å beholde en bruksrett for foreldrene. Løsningen for mange blir likevel ofte et sameie. Deling av hytte er imidlertid gjerne en kime til familieproblemer, og vi anbefaler derfor å opprette en sameieavtale.

Sameieavtale

En sameieavtale bør regulere de klassiske områdene som ofte skaper problemer. Foruten eierandel, fordeling av kostnader og vedlikehold, er en fordeling av bruken for hytta viktig å få med. Det er også viktig å tenke igjennom en eventuell forkjøpsrett, og regulere hvordan denne skal kunne benyttes.

Risikofaktorer – samlivsbrudd

Selv om barna er enige, og sameiet de i mellom fungerer godt, er det flere forhold som kan ødelegge familieidyllen. Et av de mest vanlige er samlivsbrudd. Det er derfor viktig at søsknene har nødvendige avtaler med ektefelle/samboer på plass. Det kan her være aktuelt å opprette både ektepakt og testament for å sikre at familiehytten forblir i familien.

Hvis alt skjærer seg

Dersom man ikke klarer å komme til enighet kan en sameier kreve sameiet oppløst, jf sameigelova paragraf 15.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no