Overføre hytta til barna?

Vi mottar mange henvendelser etter at arveavgiften forsvant 1. januar i år. Flere av henvendelsene gjelder overføring av hytta på barna. I den forbindelse er det flere ting man bør tenke på.

Pliktdelsreglene

Pliktdelsreglene i arveloven kan gjøre det vanskelig å overføre hytta til ett av barna. Det er hyttas verdi, sammen med øvrige verdier som vil avgjøre dette. Er hytta av stor verdi vil det kunne være vanskelig for barna å kjøpe ut hverandre. Det finnes måter å senke verdien på hytta, for eksempel gjennom å beholde en bruksrett for foreldrene. Løsningen for mange blir likevel ofte et sameie. Deling av hytte er imidlertid gjerne en kime til familieproblemer, og vi anbefaler derfor å opprette en sameieavtale.

Sameieavtale

En sameieavtale bør regulere de klassiske områdene som ofte skaper problemer. Foruten eierandel, fordeling av kostnader og vedlikehold, er en fordeling av bruken for hytta viktig å få med. Det er også viktig å tenke igjennom en eventuell forkjøpsrett, og regulere hvordan denne skal kunne benyttes.

Risikofaktorer – samlivsbrudd

Selv om barna er enige, og sameiet de i mellom fungerer godt, er det flere forhold som kan ødelegge familieidyllen. Et av de mest vanlige er samlivsbrudd. Det er derfor viktig at søsknene har nødvendige avtaler med ektefelle/samboer på plass. Det kan her være aktuelt å opprette både ektepakt og testament for å sikre at familiehytten forblir i familien.

Hvis alt skjærer seg

Dersom man ikke klarer å komme til enighet kan en sameier kreve sameiet oppløst, jf sameigelova paragraf 15.

 

Ta gjerne kontakt med oss om dette.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar