AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Hjelp, håndverkeren holder ikke sin del av avtalen!

Er du en av dem som har opplevd å være misfornøyd med arbeidet utført av håndverkere? Fortvil ikke, det er mye du kan gjøre for å få ting på det rette.

Når du kontakter håndverkere for å utføre arbeid for deg gjør dere en avtale dere imellom, enten skriftlig eller muntlig. Denne avtalen blir regulert av håndverkertjenesteloven, dersom du inngår avtalen som forbruker. Håndverker vil ikke kunne gi deg dårligere betingelser enn det som er beskrevet her. Det kan være lurt å sette seg inn i denne loven dersom du skal utføre større prosjekter i hjemmet.

Dette kan være greit å vite dersom du skal ha snekker, elektriker eller rørlegger på besøk.

Når arbeidet ikke holder mål

Visste du at du har opp til 5 års klagefrist på håndverkerarbeid? Dersom arbeidet ikke blir som avtalt kan du klage, men du må likevel alltid se til å klage innen rimelig tid.

Fristen for å klage er i utgangspunktet 2 år, men om arbeidet er av en slik karakter at det skulle vare vesentlig lenger enn dette, kan du som nevnt legge inn en klage inntil 5 år etter arbeidet er avsluttet. Du skal levere klagen så snart du oppdager feilen, og senest innen tre måneder.

Eksempler på arbeid du har klagerett på kan være dårlig utført arbeid som ikke er utført som avtalt, at materialene er av dårligere kvalitet enn avtalt eller at arbeidet ikke oppfyller krav til sikkerhet.

Om du er misfornøyd med arbeidet og tenker å klage vil du kunne holde tilbake betalingen. Du har lov til å holde igjen så mye det vil koste å få utbedret feilen eller mangelen. Det vil likevel være slik at samme håndverker skal få mulighet til å rette opp feilen. De har rett til det, så lenge det ikke medfører en vesentlig ulempe for deg eller det går urimelig lang tid. Det er også håndverkeren som skal plukke opp regningen på arbeidet.

Hvis håndverker ikke kan eller vil rette opp arbeidet vil du ha rett til å kreve et såkalt prisavslag. Dette avslaget skal tilsvare kostnadene som kreves å få rettet opp mangelen av noen andre.

Hvis feilen er av en slik karakter at det som har blitt utført rett og slett er ubrukelig kan du kreve å heve avtalen. Da vil ikke håndverkeren ha krav på betaling, men de kan kreve å få tilbake materialene som er brukt i arbeidet, eventuelt betaling for de brukte materialene.

Slik klager du

Om du skal levere en klage vil det første steget innebære å sende klagen til firmaet som har utført arbeidet. Denne bør være skriftlig. Som nevnt vil håndverkeren ha rett til å reparere mangelen innen rimelig tid.

Dersom en slik klage ikke når igjennom kan du ta kontakt med Forbrukerrådet. De kan bistå med mekling. Hvis dere ikke kommer til enighet her vil Forbrukertvistutvalget være neste steg. Det er gratis å få saken behandlet i FTU, og vedtaket som blir fattet her er bindende på lik linje som en dom. En av partene kan likevel klage saken videre til Tingretten dersom man er uenig i FTUs avgjørelse.  Fristen for klage er 4 uker, både for klage mellom Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget, og mellom Forbrukertvistutvalget og Tingretten.

Man kan i stedet for å henvende seg til forbrukerrådet eller FTU kontakte en advokat som kan bistå i kontakt med håndverkeren. Dersom man ikke kommer til enighet vil saken klages inn for forliksrådet eller til tingretten.

Hammer med grønt skaft

Når håndverker ikke overholder tidsfristen

Trege håndverkere er noe herk. Dere hadde en avtale om når arbeidet skulle være ferdig, men huset ditt ser fortsatt ut som en byggeplass. Dette skal ikke skje. Det kan være spesielt utfordrende dersom det er flere håndverkere som skal arbeide, og de blir gående å vente på hverandre. Se til at du alltid avtaler klare tidsfrister når du skal ha håndverkertjenester utført.

Det beste du kan gjøre er noe du kan fikse på forhånd – du kan nemlig avtale dagmulkt. Enkelt forklart betyr dette at det blir gitt «dagsbøter» på arbeidet hvis fristen for ferdigstilt arbeid er nådd, men arbeidet ikke er ferdig. Om håndverkeren din ikke går med på en slik avtale kan det være greit å velge en annen.

Det er vanlig å sette en slik avtale til 1 promille av kontraktsummen per dag og maksimalt 10% av kontraktsummen.  Husk at dere må avtale hvor mange dager en slik avtale skal vare. Håndverksbedriften ønsker jo ikke å tape på avtalen, så dette er en god sikkerhet å ha i bunnen.

Du kan tilbakeholde betaling som tilsvarer prisen på arbeid som ikke er utført. Dersom du skal klage følger du samme retningslinjer som ved klage på feil og mangler ved arbeidet.

Når prisen blir overraskende høy

Følelsen av å få en skyhøy regning som er langt større enn avtalt vil kunne vippe de fleste av pinnen. Mange kan føle seg tvunget til å betale, men det skal du altså ikke være nødt til.

Slike regninger skal aldri være høyere enn avtalt dersom det er avtalt fastpris for oppdraget.  Det er for eksempel krav til at dersom det skal utføres ekstraarbeid må håndverkeren spørre på forhånd. Dersom du har fått et prisoverslag skal Sluttprisen skal heller ikke overstige prisoverslaget med mer enn 15%. I Dersom det ikke er avtalt pris står det  skrevet i håndverkertjenesteloven at prisen skal være rimelig og følge normal pris for tilsvarende oppdrag i  markedet.

Er det noe jeg kan gjøre på forhånd?

Foruten det å avtale dagmulkt er det flere ting du kan gjøre på forhånd for å sannsynliggjøre at du blir fornøyd med utført arbeid. Du bør for eksempel være flink til å sjekke referanser på forhånd og ikke betale for arbeid på forskudd.

Det bør alltid være en skriftlig avtale mellom partene når håndverksarbeid skal utføres. Da blir det enklere å se hva som skal ha blitt gjort, når arbeidet skal være ferdig og til hvilken pris.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig