Nils Jørgen Vordahl

Advokat | Partner

Nils Jørgen Vordahl startet Aurlien Vordahl & Co sammen med Are Aurlien i januar 2010.

Vordahl arbeider primært med alminnelig forretningsjus, kontraktsrett, fast eiendom, konkurs/insolvens, pengekravsrett og selskapsrett. Han er juridisk rådgiver for flere bedrifter og selskaper og har solid erfaring i tvisteløsning og prosedyre innenfor sine fagfelt.

Vordahl tar også saker innenfor økonomisk kriminalitet.

+47 471 77 777

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Alminnelig forretningsjuss
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Insolvens-/konkursrett
 • Pengekravsrett
 • Tvangfullbyrdelse
 • Varemerke- og patentrett
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, partner, 2010 – d.d.
 • Advokatfirmaet Solbø AS, fast advokat, 2008-2010
 • Advokatfirmaet Solbø AS, advokatfullmektig, 2006-2008
 • Advokatfirmaet Pretor Finans AS, advokatfullmektig, 2004-2006
 • Pretor Finans – daglig leder, 2003-2006

MEDLEMSKAP OG TILLITSVERV

 • Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

 • Cand.jur. 2003 – Universitetet i Oslo
 • Spesialfag: Imaterielle rettigheter og menneskerettigheter
 • Spesialoppgave: ”Økonomiske hindringer for retten til “Access to Court” etter EMK art. 6”

Språk: Engelsk