AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Sluttavtale

En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som innebærer en minnelig og frivillig avslutning på arbeidsforholdet. Avtalen innebærer vanligvis en utbetaling fra arbeidsgiver, som en motytelse til at arbeidstaker aksepterer at arbeidsforholdet avsluttes. Sluttavtale er et alternativ til oppsigelse eller avskjed.

En sluttavtale innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å avslutte arbeidsforholdet, og vanligvis avtales det at arbeidstaker fratrer umiddelbart, men likevel mottar lønn i oppsigelsestiden. I tillegg ytes gjerne et sluttvederlag fra arbeidsgiver. Arbeidstaker har ikke krav på en sluttavtale og arbeidsgiver har heller ingen plikt til å tilby dette, men den kan benyttes som et alternativ til oppsigelse eller avskjed.

Det kan være flere årsaker til at partene ønsker å inngå en slik form for avtale. Eksempler på situasjoner hvor dette er aktuelt er hvor arbeidstaker ikke presterer som forventet eller har vært sykemeldt over lang tid. Videre kan det være aktuelt hvor bedriften står ovenfor en nedbemanningsprosess eller omstillinger som innebærer større endringer.

Arbeidstakere i Norge har et sterkt stillingsvern gjennom arbeidsmiljøloven. Det skal derfor mye til før arbeidsgiver har saklig grunn til oppsigelse. I de tilfellene hvor det er usikkert om arbeidsgiver har en slik særlig grunn til oppsigelse, bør arbeidsgiver være forberedt på å strekke seg lenger i forhandlinger med arbeidstaker, og åpne for mer romslige sluttpakker enn i de mer klare tilfellene.

En sluttavtale bør regulere sentrale momenter, slik som tidspunktet for fratreden og opphør, hvilket vederlag den ansatte skal motta, at partene ikke kan gå til sak mot hverandre i ettertid, eventuelle konkurranseklausuler mv. Partene er som regel enige om at sluttavtalens innhold skal være konfidensiell.

Du kan lese mer om sluttavtaler her.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no