Caroline Wold Knudsen

Advokatfullmektig

Caroline rådgir og representerer klienter innen arv- og familierett, forretningsjus og fast eiendoms rettsforhold. I samarbeid med offentlig oppnevnt bostyrer, advokat Gitte Marie Lundh Bjurling, bistår hun i behandling av offentlige dødsbo på vegne av Oslo tingrett. Caroline påtar seg også forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.  

Caroline har arbeidserfaring fra KPMG og FCG innen finansregulatorisk rådgivning, regeletterlevelse (compliance) og selskapsrett. Under studietiden jobbet Caroline i Barneombudet og i rettshjelptiltaket JURK med problemstillinger knyttet til barns rettigheter, foreldretvister, økonomiske oppgjør og arv.

YRKESERFARING

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2021 – d.d.
 • KPMG Law Advokatfirma AS/KPMG Norge AS, advokatfullmektig/senior associate, 2019 – 2021
 • FCG Norge, advokatfullmektig/senior associate, 2018 – 2019
 • Advokatfirmaet Molteberg Nilsen, praktikant, 2016 – 2017
 • Barneombudet, juridisk rådgiver, 2015 – 2016
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), juridisk rådgiver, 2015 – 2016
 • Advokatfirma DLA Piper, kveldssekretær, 2013 – 2016

FORFATTERSKAP

 • Masteroppgave: «Aktiv forvaltning av verdipapirfond», Universitetet i Oslo
 • Forfatter av diverse artikler

UTDANNELSE

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012 – 2018.
 • University of Calgary, Faculty of Law, 2017

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig