Julia Victoria Gerhardsen

Advokat

Julia Victoria Gerhardsen

Julia Victoria Gerhardsen

Advokatfullmektig

Julia Victoria Gerhardsen er advokat hos Aurlien Vordahl & Co AS. Tidligere har Gerhardsen jobbet med erstatningsrett og har omfattende erfaring med å representere klienter mot ulike forsikringsselskaper, Kontoret for voldsoffererstatning og Norsk pasientskadeerstatning.

Gerhardsen har også erfaring som saksbehandler i Gulating lagmannsrett og som frivillig saksbehandler i Gatejuristen.

Gerhardsen arbeider med flere fagområder, med et særlig fokus på arbeidsrett, kontraktsrett og strafferett.

+47 93 64 52 55

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Strafferett

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS,, advokat, 2023 – d.d.
 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2022-2023
 • Personskadeadvokat1 AS, advokatfullmektig, 2020-2022
 • Gulating lagmansrett, saksbehandler, 2017-2019
 • Gatejuristen Bergen, saksbehandler, 2016-2018

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, 2015-2020, Universitetet i Bergen
 • Utvekslingsopphold, 2019, Eötvös Lorand University Budapest
 • Årsstudium i spesialpedagogikk, 2014, Universitetet i Oslo