Julia Victoria Gerhardsen

Advokatfullmektig

Julia Victoria Gerhardsen

Julia Victoria Gerhardsen

Advokatfullmektig

Julia Victoria Gerhardsen tiltrådte som advokatfullmektig hos Aurlien Vordahl & Co i mars 2022. Tidligere har Gerhardsen jobbet med erstatningsrett og har omfattende erfaring med å representere klienter mot ulike forsikringsselskaper, Kontoret for voldsoffererstatning og Norsk pasientskadeerstatning.

Gerhardsen har også erfaring som saksbehandler i Gulating lagmannsrett og som frivillig saksbehandler i Gatejuristen.

Som advokatfullmektig arbeider Gerhardsen med flere fagområder, med et særlig fokus på arbeidsrett, kontraktsrett og strafferett.

+47 93 64 52 55

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett
  • Strafferett

Yrkeserfaring

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2022-d.d.
  • Personskadeadvokat1 AS, advokatfullmektig, 2020-2022
  • Gulating lagmansrett, saksbehandler, 2017-2019
  • Gatejuristen Bergen, saksbehandler, 2016-2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, 2015-2020, Universitetet i Bergen
  • Utvekslingsopphold, 2019, Eötvös Lorand University Budapest
  • Årsstudium i spesialpedagogikk, 2014, Universitetet i Oslo