Kjøpers rettigheter ved mangel på bruktbil

Har du kjøpt en bil som er mangelfull vil du som kjøper ha rett til å fremme ulike krav mot selger av bilen. Saksforholdet her vil variere noe ut fra om du har kjøpt bilen av en privatperson eller en bilforhandler

Om du kjøpte bilen av en privatperson kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpte du bilen av en bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Har du kjøpt en bil med mangler av en bilforhandler kan du lese mer om dine rettigheter her.

Dersom du har kjøpt en bruktbil som viser seg å ha mangler, vil saken bli dekket av bilforsikringen din. Vi tar kontakt med forsikringsselskapet ditt for deg og ordner dekningen du trenger for advokatbistand. 

For å finne ut av om du har et krav mot selger må du først finne ut av om det foreligger mangel ved bilen. Mangel er et konstatert avvik mellom det kjøper har fått ved overtakelse, og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller forutsatt mellom partene at kjøper skal få. Det vil også foreligge mangel dersom det er gitt uriktige opplysninger om bilen, eller selger har unnlatt å gi kjøper opplysninger som burde vært gitt.

Når det er konstatert at det foreligger mangel ved bilen, og således et kontraktsbrudd fra selgers side, vil du som kjøper kunne fremme ulike misligholdsbeføyelser mot kjøper. 

Det foreligger imidlertid enkelte krav til deg som bilkjøper for å ha rett til å fremme kravet mot selger. Det må reklameres innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget, og deretter må selger gis melding om mangelen. Det er viktig å gjøre dette så tidlig som mulig etter at mangelen ble oppdaget for ikke å miste kravet mot selger. I kjøpsloven er den relative reklamasjonsfristen som regel omtrent 2 uker, mens den absolutte reklamasjonsfristen er to år.

Kravene du som kjøper kan fremme mot selger ved mangel:

  • Retting og omlevering

Ved mangel kan kjøper kreve at selger for egen regning retter bilens mangel. Dette har selger plikt til å gjøre dersom det ikke volder han/hun urimelig kostnad eller ulempe. Kjøper kan kreve omlevering, dersom mangelen er vesentlig. Dette kan også selger velge å benytte seg av. 

Selv om kjøper ikke krever det, har selger også en viss rett til å rette mangel eller foreta omlevering for egen kostnad når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøper og uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg av selger.

  • Prisavslag

Dersom mangelen ikke kan avhjelpes med retting eller omlevering, eller dette ikke forekommer innen rimelig tid etter reklamasjon vil du som kjøper ha rett til å kreve prisavslag. Prisavslaget skal være slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Dette gjelder derimot ikke om det er du selv som har avslått selgers tilbud om avhjelp.

  • Heving

Du vil ha rett til å heve kjøpet dersom mangelen ved bilen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. Det må foretas en konkret helhetsvurdering for å finne ut om bilens mangel er av vesentlig karakter, et av vurderingsmomentene er hvilken betydning mangelen har for kjøper. Heving innebærer at du leverer bilen tilbake og får igjen pengene dine. Les mer om heving i vår artikkel om heving av bilkjøp her. 

  • Erstatning

Kjøper har rett til å kreve erstatning for det tapet som oppstår som følge av mangelen ved tingen. Du vil alltid ha krav på erstatning om mangelen eller tapet ditt skyldes feil fra selger, eller om tingen allerede på avtaletidspunktet avvek fra det som er tilsikret av selger.

Du må gjerne ta kontakt med oss om du vil klage på kjøp av bruktbil.

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri samtale om din sak. Husk at bilforsikringen din mest sannsynlig dekker det vesentligste av advokatkostnadene dine.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig