AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Sluttoppgjør

På samme måte som ved overtakelse av kontraktsarbeidene, må ikke partene undervurdere betydningen av den formelle sluttoppstillingen. Alle standardkontraktene legger opp til en særskilt prosedyre knyttet til sluttoppgjøret, hvor konsekvensen av å ikke følge denne prosedyren, er at krav kan gå tapt.

Når et byggeprosjekt er gjennomført og overtakelsesforretning har funnet sted, må prosjektet avsluttes med et sluttoppgjør. Gjennomføringen av sluttoppgjøret er nøye regulert i standardkontraktene. Formålet er at partene raskt og effektivt kan gå gjennom alle krav de har og sette et endelig punktum i kontrakten. Det skjer ikke sjelden at byggherre og entreprenør har en rekke krav mot hverandre etter overtakelse har skjedd. Dette gjelder gjerne i relasjon til mangler tilknyttet arbeidets utførelse eller at fremdriften ikke har vært i henhold til kontrakt. Detaljert regulering av sluttoppgjøret er derfor svært praktisk for å kunne behandle disse kravene på best mulig måte.

Entreprenørens ansvar

Entreprenøren har ansvaret for å sende ut en sluttoppstilling og en vedlagt sluttfaktura til byggherren når overtakelse har funnet sted. Standardkontraktene foreslår at sluttoppstillingen skal sendes ut innen en frist på to måneder fra overtakelse. Sluttoppgjøret innebærer at entreprenøren presenterer de krav vedkommende måtte ha mot byggherren. Dette kan være fakturerte og betalte krav, krav som enda ikke er betalt og krav som er bestridt av byggherren. Entreprenøren skal også inkludere nye krav som enda ikke er utfakturert.

Etter at entreprenøren har sendt ut sluttoppstillingen, skal byggherren respondere ved å svare på de kravene entreprenøren fremmer og avslutter deretter med å presentere sine egne eventuelle motkrav.

Prosessuelle regler

Relevant for både byggherre og entreprenør er at de krav som ikke fremsettes i denne prosessen tapes. Det er derfor svært viktig at denne prosessen gjøres korrekt og at partene forholder seg til de fristene som er satt i kontraktene. Det er likevel noen krav som er unntatt fra denne hovedregelen slik som krav på innestående, krav som er fremmet for domstolene og krav på indeksregulering. Sistnevnte er særlig relevant, ettersom byggeprosjekter gjerne strekkes over flere år.

Det er vanlig praksis i byggeprosjekter at det sendes ut fakturaer løpende mens kontraktsarbeidet utføres. Dette medfører at det ikke sjelden oppstår uenighet om hvorvidt sluttfakturaen skal forstås som en sluttfaktura eller om det kun er en av de løpende fakturaene som sendes ut mens arbeidet fortsatt utføres.

Ta kontakt

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår på byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også aktuelt fagstoff: Når kan det nektes overtakelse av bygg?

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig