Henriette Thorkildsen Moe

Advokatfullmektig

Henriette Thorkildsen Moe startet som advokatfullmektig i Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma i februar 2022. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, familie-, arv- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold og alminnelig forretningsjus.

Henriette kommer fra stillingen som advokatfullmektig i Advokatfimaet Ulset, og har de siste to årene jobbet med arbeidsrett, familierett og kontraktsrett. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og er spesialisert innen individuell og kollektiv arbeidsrett.

Henriette skrev masteroppgave om forholdet mellom arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak på arbeidsplassen og adgangen til å behandle personopplysningene fremkommet av tiltaket. Oppgaven omhandlet hvordan den teknologiske utviklingen har muliggjort nye former for elektronisk kontroll, og er skrevet i lys av at «fremtidens arbeidsplass» kan bli smarte bygg.

+47 99 40 10 93

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

+47 994 01 093

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

  • Arbeidsrett
  • Familie-, arv- og skifterett
  • Alminnelig forretningsjus
  • Fast eiendoms rettsforhold

Yrkeserfaring

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2022 – d.d.
  • Advokatfirmaet Ulset, advokatfullmektig, 2020 – 2022

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, 2013 – 2019, Universitetet i Oslo
  • Masteroppgave: Kontroll og overvåkning i arbeidslivet: Sett i lys av nye elektroniske former for kontroll og overvåkning på «fremtidens arbeidsplass» (smartbygg)