AVCO logo

Hjem > Aktuelt

Rett til advokat ved utestenging av universitet eller høyskole

Dersom du blir mistenkt for å ha jukset på en eksamen eller prøve, har du rett til å la deg bistå av advokat. Det samme gjelder dersom universitetet eller høyskolen du går på, varsler vedtak om utestenging som følge av at du ikke anses som «skikket for yrket». Salæret kan kreves dekket av institusjonen (skolen).

Av: Katrine Bergh

Universitets- og høyskoleloven av 2005 regulerer universiteter og høyskolers virksomhet i Norge. Loven har som formål å legge til rette for at institusjonene tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå (lovens § 1-1).

En særlig viktig del av universitets- og høyskoleloven, er lovens kapittel 4. Her oppstilles en rekke rettigheter og plikter for studentene, blant annet virkningene av juks ved en eksamen eller oppgave (§§ 4-7 og 4-8), samt hjemmelen for å fastsette særlige krav om «skikkethet» for yrker (lovens § 4-10) Studenter flest slipper å forholde seg til dette, men reglene kan likevel komme som en ubehagelig overraskelse for de det gjelder.

Institusjonene fatter hvert eneste år en rekke vedtak om annullering og utestenging som følge av at en student har fusket, eller har forsøkt å fuske. Dette er en følge av at regelverket hjemler sanksjoner mot «grov uaktsom» fusking, det vil si de tilfeller hvor studenten egentlig ikke har bevisst jukset, men burde ha forstått at han eller hun ikke leverte en besvarelse i henhold til regelverket. Dersom studenten eksempelvis leverer en besvarelse med stor grad av sitering fra andre kilder uten å oppgi opphavet, kan dette være et eksempel på et tilfelle som faller innenfor «uaktsom juksing». Studenten kan da risikere at den aktuelle prøven blir annullert, og i verste fall utestenging fra det aktuelle universitet eller høyskolen opp til et helt år.

Det er da viktig for studenten å kunne påvise at han eller hun ikke handlet «grovt» uaktsomt. Grensen mellom alminnelig og grov uaktsomhet kan være vanskelig å klargjøre, og det kan derfor være hensiktsmessig å la seg bistå av en advokat i slike saker. Studenten bør derfor benytte seg av muligheten til å få utgiftene til en advokat dekket. Denne rettigheten er hjemlet i lovens § 4-8 (5).

Det kan også være greit å vite at man har en tilsvarende rett til advokat dersom skolen varsler vedtak om utestengning som følge av manglende «skikkethet» (lovens § 4-10) eller ved mistanke om straffbare forhold (lovens § 4-9).

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål tilknyttet regelverket, herunder om trenger bistand i forbindelse med klagesak.

No results found.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig