Mari Braanaas

Advokat

Mari arbeider med et bredt spekter av fagområder, med et særlig fokus på familie-, arve- og skifterett. Hun har også kompetanse med saker innen fast eiendoms rettsforhold, og arbeider med tvisteløsning/prosedyre tilknyttet disse rettsområdene.

Innenfor familie-, arve- og skifterett, bistår Mari blant annet i saker som gjelder økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, samt i saker om fordeling av arv. Hun bistår ofte klienter med formuesplanlegging gjennom opprettelse av testament, fremtidsfullmakt, gavebrev, ektepakt og samboeravtale. I samarbeid med offentlig oppnevnt bostyrer, advokat Gitte Marie Lundh Bjurling, arbeider Mari i tillegg med offentlige dødsboer på vegne av Oslo tingrett.

YRKESERFARING

  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat, 2022– d.d.
  • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokatfullmektig, 2020 – 2022

FORFATTERSKAP

  • Masteroppgave: «The concept of authorship under pressure – is AI authorship justifiable under EU copyright law?», University of Glasgow
  • Forfatter av diverse artikler

UTDANNELSE

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2020
  • LLM – Intellectual Property and the Digital Economy, University of Glasgow, 2019 – 2020
  • Valgfag: Trade Marks and Brands, Copyright in the Digital Environment, Contemporary Issues in Intellectual Property, Intellectual Property and the Market

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig