AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Skattekort, skatt- og endringsmeldinger – frivillig retting

Hver person har sitt eget skattekort. Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt din arbeidsgiver skal trekke fra lønnen din før den blir utbetalt til deg.

Skattekortet sendes ut hver desember og gjelder for det kommende året. Hvor mye skatt du skal betale, avhenger av de opplysninger som følger av ditt skattekort. Det er derfor viktig at opplysningene i ditt skattekort stemmer med hva som er realiteten. Har du blitt trukket for mye i skatt, vil du få penger igjen når skatteoppgjøret er klart. Har du blitt trukket for lite i skatt, må du betale en restskatt.

Skattemeldingen (selvangivelse) kommer hver mars/april. Skattemeldingen gir en oversikt over inntekter, fradrag og gjeld i det foregående året. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, bør du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktig. Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen, skal du endre den. Fristen for å endre og levere skattemeldingen er 30. april for privatpersoner og 31. mai for næringsdrivende. Man kan endre sin egen skattemelding i tre år etter skattemeldingsfristen for det aktuelle inntektsåret. Har du uteglemt et fradrag eller en inntekt kan du altså rette opp selv i mange tilfeller.

Nøkkelen ved rapportering til skattemyndighetene er å gi fullstendige og korrekte opplysninger, slik at du unngår risiko for tilleggsskatt. En særlig ordning er reglene om frivillig retting: Har du inntekt eller formue som ikke er oppgitt til Skatteetaten tidligere, kan tilleggsskatt unngås ved å søke om frivillig retting («skatteamnesti»).

Vi ser frem til å bistå deg dersom du har spørsmål knyttet til skattleggingen av deg eller trenger hjelp med utfylling av skatte- og endringsmeldinger, eller i sak om frivillig retting. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: skatt og arbeid i utlandet

 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no