AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Transaksjoner

En sentral del av vår rådgivning under forretningsjus gjelder transaksjoner – enten det gjelder kjøp og salg av selskaper (oppkjøp og «exit»), omorganiseringer i form av restruktureringer som fisjoner og fusjoner, eller annen omdanning og generasjonsskifter.

Vi kan hjelpe deg fra de innledende fasene frem til avslutning av transaksjonen. Dette innbefatter strategivurderinger, skattevurderinger, samt selskaps- og avtaledokumentene som må være på plass for gjennomføring. Ta kontakt med oss for hvis du har spørsmål i din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig