AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Risikofordeling

I entrepriserettslig sammenheng oppstår spørsmål om «entreprenørrisiko» og «byggherrerisiko» i tilknytning til uforutsette hindringer underveis i prosjektet.

Riskofordelingen følger funksjonsfordelingen

Utgangspunktet er at risikofordelingen mellom partene i et byggeprosjekt følger av funksjonsfordelingen i kontrakten. Kort fortalt innebærer risikofordeling at den enkelte part bærer risikoen for sin egen ytelse. Dette omtales også som partens risikossfære. Bakgrunnen for dette grunnprinsippet er at det er rimelig at den parten som er nærmest til å både forutse eller forebygge at risikoen realiseres, er parten som bør stå ansvarlig.

Vurderingen av hvem som skal bære risikoen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle og man må da se hen til funksjonsfordelingen i entreprisekontrakten. Variabler som kan spille inn på risikofordelingen er eksempelvis hvordan entrepriseprosjektet er organisert og entrepriseformen partene har blitt enige om. Til illustrasjon vil entreprenøren i en totalentreprise påta seg både prosjektering og utførelse, hvilket medfører at risikoen for prosjekteringsfeil og andre overraskelser i prosjektet ligger hos entreprenøren. Entreprenøren får imidlertid friheten til å kunne velge billigere materialer og smartere løsninger enn det som ellers hadde vært mulig ved en utførelsesentreprise.

Klassiske problemstillinger tilknyttet risikofordeling

  • Har entreprenøren eller byggherren risikoen for grunnforholdene?
  • Har entreprenøren eller byggherren risikoen for prosjekteringen?
  • Har entreprenøren eller byggherren risikoen for utførelsen?
  • Har entreprenøren eller byggherren risikoen for svikt hos sideordnede entreprenører?
  • Har entreprenøren eller byggherren risikoen for skader i byggetiden?
  • Har entreprenøren eller byggherren risikoen for økte byggekostnader?

Partenes risikofordeling har på ulike måter kommet til uttrykk i NS 8405. Det nærmere innholdet og ansvarsfordelingen må likevel fastlegges med utgangspunkt i en tolkning av den konkrete entreprisekontrakten i prosjektet.

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår alle ledd i prosessen. Vi bistår på byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: Mangelskrav

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig