AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Kontraktsregulering

Kontraktsforholdet i entrepriseprosjekter mellom profesjonelle parter er ofte nøye regulert, da det er tale om store og omfattende prosjekter hvor det ikke sjelden oppstår tvil og uenighet om fremdriften eller arbeidets utførelse.

Entreprisekontraktene bygger som regel på Norske Standarder (NS), utgitt av Standard Norge, som er ferdige maler for hvordan eksempelvis et byggeprosjekt kan gjennomføres. Et kjennetegn ved entreprisekontrakter mellom profesjonelle parter er at avtalefriheten mellom partene stor.

Ved kontraktsinngåelsen er det viktig at partene velger en god kontraktsstrategi ut fra prosjektets art og omfang, og hvilken risiko- og ansvarsfordeling partene ønsker. Kontraktsreguleringen mellom partene er som regel avgjørende for de krav partene anfører å ha i en eventuell tvist.

Byggetiden bør eksempelvis angis i kontrakten med et klart oppstartstidspunkt og et tidspunkt for ferdigstillelse, formalisert som en sluttfrist med dagmulktsanksjoner. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å fastsette disse tidspunktene klart og tydelig. Oppstartstidspunktet avhenger eksempelvis av at rammetillatelse innvilges som omsøkt. Videre kan det være tatt forbehold om finansiering. Det hender også at partene ikke har regulert spørsmålet om oppstart og ferdigstillelse. I slike tilfeller kan NS 8405 gi veiledning.

Valg av vederlagsmodell er også viktig å tenke på ved kontraktsinngåelsen. Bør det avtales en fast pris eller at arbeidene skal utføres etter regning? Kontraktsreguleringen på dette punkt kan få stor betydning ved det endelige sluttoppgjøret.

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår alle ledd i prosessen, fra kontraktsinngåelse til tvist. Vi bistår både på byggherre- og entreprenørside og vårt mål er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også om: Skal du oppføre hus eller hytte? Dette bør du inkludere i kontrakten.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig