AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Forsinkelse og dagmulkt

Det skjer ikke sjelden at det oppstår forsinkelser i forbindelse med entrepriseprosjekter. Ved forsinkelse av kontraktarbeidene utløses krav om dagmulkt, med mindre annet er avtalt.

Dagmulkt er en erstatningsordning hvor partene har avtalt at entreprenøren skal betale byggherren et bestemt beløp ved hver dags forsinkelse. Formålet med dagmulkt er å gi entreprenøren et ekstra intensiv til å få byggeprosjektet ferdig i henhold til avtalte frister.

Dette har særlig sin bakgrunn i at slike byggeprosjekter ofte involverer flere aktører som innbyrdes er avhengige av at de enkelte delene av prosjektet gjøres i tide. Forsinkelser fra én aktør kan ofte skape store komplikasjoner og ytterligere forsinkelser for de øvrige aktørene. Det er med andre ord tale om en avtalt bot, som er noe annet enn ordinær erstatning.

Hovedregelen er at dersom partene ikke har blitt enige om å pålegge dagmulkt ved forsinkelse, så vil byggherren heller ikke ha rett til å kunne kreve dette. Da er byggherren henvist til å gå veien om ordinær erstatning og vise til de faktiske økonomiske tap som forsinkelsen har forårsaket. Et unntak fra dette er dersom entreprenøren er pålagt å betale dagmulkt med hjemmel i relevant lovgivning. Dette er særlig relevant i forbrukerentrepriser, hvor forbrukeren kan kreve dagmulkt etter bustadoppføringslova.

Hvorvidt kontraktsarbeidene er forsinket beror på kontraktsreguleringen knyttet til ferdigstillelsen og hvilke frister som har en tilknyttet dagmulktsordning. Her er det viktig å skille mellom ordinære frister og eksplisitte dagmulktsbelagte frister.

Det oppstår også ofte spørsmål om årsaken til forsinkelsen, som igjen har en side til risikofordelingen mellom partene i prosjektet. Entreprenørens dagmulktsansvar utløses eksempelvis ikke dersom forsinkelsen skyldes force majeure eller forhold som byggherren svarer for.

Hos AVCO jobber mange advokater med lang erfaring innen entrepriserett og som bistår i alle ledd i prosessen. Vi bistår på byggherre- og entreprenørside og målet er alltid å finne gode løsninger og skreddersy oppdrag i tråd med klientens behov. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også aktuelt fagstoff: Krav på dagmulkt ved forsinkelse.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no