AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Veirett

I praksis oppstår en rekke juridiske problemstillinger knyttet til opparbeidelse, bruk, drift og vedlikehold av vei, herunder spørsmål om:

• Opparbeidelsesplikt og krav til kommunal overtakelse av vei
• Krav om å sikre adkomst
• Veirett som servitutt
• Veglag
• Innpåkjøpsvederlag
• Drift og vedlikehold av privat vei

Våre advokater bistår i tvister knyttet til veirett i både offentlig- og privatrettslig sammenheng,

I offentligrettslig sammenheng kan det foreligge plikt til å opparbeide vei i henhold til reguleringsplan, som kommunen i utgangspunktet er forpliktet til å overta ved ferdigstillelse. I forbindelse med opparbeidelsesplikt oppstår spørsmål om inngåelse av utbyggingsavtaler og refusjon for utgiftene knyttet til veioppbyggingen. Videre kan bli stilt krav om veirett for å sikre adkomst. Disse spørsmålene reguleres av plan- og bygningsloven.

I privatrettslig sammenheng oppstår ofte tvist om veirett som en servitutt. Naboen din er eksempelvis avhengig av å benytte din vei for å komme seg til sin eiendom, og får på bakgrunn av dette en veirett fra deg. Avtaler og erklæringer om veirett bør tinglyses på den eiendommen hvor rettigheten uttøves, slik at veiretten er i behold overfor nye eiere av eiendommen. I andre tilfeller ligger veirett allerede til eiendommen fra utparselleringer fra hovedbølet, men uten avtale. Da oppstår særlig spørsmål om omfanget av veiretten. Her står servituttloven og alminnelig avtalerett sentralt.

Private veier skal bygges, driftes og vedlikeholdes. Her oppstår spørsmål om hvem som er berettiget til å gi veirett og kreve vederlag for bruken, såkalt «innpåkjøpsvederlag», og hvem som er ansvarlige for driften og vedlikeholdet. I den forbindelse oppstår spørsmål om veglag og fordeling av kostnader. I denne sammenheng er veglova det relevante regelverket.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no