André Adolfsen

Advokat | Partner

Advokat Adolfsen er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo og tok deler av utdannelsen ved University of North Dakota School of Law. Adolfsen har særskilt kompetanse innenfor arbeidsrett, kontraktsrett, tvisteløsning/ prosedyre og tvangsfullbyrdelse, herunder sikring og realisering av pengekrav. Foruten arbeidserfaring som namsfullmektig, advokat og dommerfullmektig, har Adolfsen vært veileder og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, han har forelest på Politihøgskolen i Oslo og han har vært kreditorutvalgsmedlem i utallige konkurs- og tvangsoppløsningsboer for Oslo byfogdembete.

+47 467 62 995

+47 21 09 59 95

+47 21 09 59 96

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Pengekrav
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Insolvens-/ konkursrett
 • Kontraktsrett
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre

Yrkeserfaring

 • Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, advokat og partner, 2019 – d.d.
 • Codex Advokat Oslo AS, advokat, senioradvokat og assosiert partner, 2012 – 2019
 • Aust-Agder tingrett, dommerfullmektig, 2011 – 2012
 • Osloadvokatene AS, advokatfullmektig og advokat, 2008 – 2010
 • Namsfogden i Oslo, namsfullmektig og rådgiver, 2006 – 2008
 • Foreleser i tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning ved Politihøgskolen i Oslo, 2007
 • Veileder og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, 2011 – 2015

Utdannelse

 • Cand.jur., 2005 – Universitetet i Oslo og University of North Dakota School of Law
 • Privatrett grunnfag, 2000 – Merkantilt Institutt i Oslo

Språk: Engelsk