AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Omorganisering, transaksjoner, fusjon og fisjon mv.

Skattespørsmål står sentralt ved etablering av virksomhet, ved omorganiseringer som omdanning, fusjon og fisjon, samt transaksjoner som kjøp og salg av virksomheter. Skatt er også sentralt ved egenkapitaltransaksjoner. Skatteloven har regler om skattefri omdanning av enkeltpersonforetak, og har også regler om skattefri fusjon og fisjon av selskaper.

Skatteloven har regler om skattefri omdanning av enkeltpersonforetak, og regler om skattefri omorganisering som fusjon og fisjon av selskaper.

AVCO hjelper vi deg med å finne den mest skatteeffektive løsningen, enten det gjelder opprettelse av virksomhet, omorganisering eller transaksjoner. Vi bistår i alle ledd i prosessen – fra de innledende vurderingene, gjennom forhandlinger og utarbeidelse av selskapsdokumenter og kontraktsdokumenter, frem til ferdigstillelse av transaksjonen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no