AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Tvangsutløsning (utelukkelse) og innløsning av minoritetsaksjonærer

Tvangsutløsning, også kjent som tvangsinnløsning, er en prosess der en aksjeeier eller en gruppe aksjeeiere i et selskap blir tvunget til å selge sine aksjer. Utløsning av en aksjeeier er regulert i aksjeloven § 4-25.

Selskapet har anledning til å tvangsutløse en aksjonær dersom aksjonæren vesentlig krenker selskapsforholdet. Det samme gjelder hvor det foreligger et alvorlig og langvarig motsetningsforhold mellom aksjonæren og de øvrige aksjonærene om driften av selskapet, eller det foreligger andre tungtveiende grunner som tilsier at aksjeeieren utløses. Tvangsutløsning, blir også gjerne omtalt som «utelukkelse».

Hvis et morselskap eier minst 90 prosent av aksjene, direkte eller indirekte, i selskapet og tilsvarende andel av stemmene, gir aksjeloven § 4-26 rett både for morselskapet og minoritetsaksjonærene til å kreve innløsning av minoritetsaksjene. 

Har du spørsmål til utelukkelse eller innløsning av minoritetsaksjonærer, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no