AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Selskapsgjennomgang (due diligence)

Ved salg av virksomhet, ønsker kjøper ofte å gjennomføre en selskapsgjennomgang (due diligence) av selskapet. En selskapsgjennomgang gjennomføres for å undersøke virksomhetens tilstand og for å samle inn informasjon, utover det som allerede følger av offentlige opplysninger.

Et av hovedformålene med gjennomgangen er å avdekke eventuelle mangler eller andre risikomomenter ved selskapet. Med en selskapsgjennomgang blir det også tydeligere for kjøper hva selskapet er verdt.  På denne måten kan det fastsettes en pris som svarer til selskapets reelle verdi. For selger kan en slik gjennomgang være en god forberedelse til et eventuelt salg.

I AVCO har vi advokater som til daglig arbeider med problemstillinger knyttet til oppkjøp og selskapsgjennomgang. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi best kan bistå deg.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig