AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Opplysningssvikt ved aksjesalg

Mislighold av opplysningsplikten kalles som en fellesbetegnelse opplysningssvikt. Opplysningssvikt omfatter både manglende opplysning om forhold som det burde vært opplyst om og uriktige opplysninger i forhold til salgsobjektet.

Ved aksjeoverdragelse av ikke-børsnoterte aksjer, kan spørsmålet om opplysningsplikt komme på spissen. Et klassisk scenario er at kjøper betaler en bestemt sum for aksjene. Kort tid etter aksjeoverdragelsen kommer det frem negative opplysninger som medfører at aksjeverdiene i realiteten er 0 kroner. Spørsmålet som da kan oppstå, er om selger har tilbakeholdt opplysninger som burde vært opplyst om eller om det er gitt uriktige opplysninger i forhold til aksjeverdien.

Selv om en vanskelig kan helgardere seg mot tvister i etterkant av kjøp, er det likevel en del ting en kan foreta seg for å redusere risikoen for at tvist oppstår. Før ethvert aksjekjøp er det først  viktig å foreta en grundig selskapsgjennomgang. [Legg inn lenke til «Selskapsgjennomgang»]. Her er selskapets økonomi, hvordan aksjeverdien er blitt verdsatt og risikoen ved investeringen, herunder selskapets utsikter, av betydning. Det er videre viktig å utforme en god aksjekjøpsavtale som regulerer samtlige sider av kjøpet.   

Dersom det kan bevises at det foreligger opplysningssvikt fra selgers side, kan avtalen bli ugyldig. Det kan også kreves erstatning etter aksjelovens regler. 

Hør fra deg om du har spørsmål til aksjekjøp eller tilstøtende problemstillinger. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no