AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Myndighetsmisbruk

Aksjeloven §§ 5-21 og 6-28 oppstiller forbud mot at generalforsamlingen og/eller styret skal fatte beslutninger som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på selskapets eller andre aksjeeieres bekostning. Dette omtales som den såkalte generalklausulen mot myndighetsmisbruk.

Urimeligheten kan for det første bestå i at beslutningen er egnet til å gi fordeler til visse aksjeeiere på andre aksjeeieres bekostning, typisk utdelinger. For det andre kan urimeligheten bestå i at beslutningen er egnet til å gi fordeler til noen på selskapets bekostning, for eksempel et gunstig lån fra selskapet. 

Dersom det fattes vedtak i strid med generalklausulen, kan det reises søksmål om ugyldighet og fremmes et eventuelt erstatningsansvar og plikt til tilbakeføring. 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål knyttet til myndighetsmisbruk og erstatning.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no