AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Konkurs, insolvens og oppbud

Ved konkurs mister skyldneren retten til å bestemme over og disponere eiendelene og rettighetene sine. Både personer og selskap kan gå konkurs.

Det er tingretten som åpner konkurs, enten etter krav fra selskapet selv (oppbud) eller etter krav fra tredjepart, for eksempel skattemyndighetene eller andre kreditorer med usikrede krav. Fra tidspunktet konkurs er åpnet av tingretten, blir eiendeler og rettigheter beslaglagt av konkursboet, og kontrollen blir overtatt av en bostyrer oppnevnt av tingretten. Bostyrer skal søke etter verdier, og kan selge eiendeler og innkreve utestående gjeld. Midlene som kommer inn skal fordeles mellom kreditorene. Når bobehandlingen av konkursen er avsluttet, blir selskapet slettet i Foretaksregisteret. Gjeld som ikke er gjort opp er tapt for kreditorene. 

Insolvens referer til den økonomiske tilstanden der en person eller et selskap ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser og betale sin gjeld. Insolvens kan være midlertidig eller permanent. Det er viktig å merke seg at insolvens ikke alltid fører til konkurs. 

Oppbud er den handling der en insolvent person eller selskap formelt kunngjør sin insolvens ved å begjære boet tatt under konkursbehandling av tingretten.

Er du kreditor som har et krav mot en skyldner du ikke får betalt, eller har du mottatt en begjæring om konkurs fra tingretten, ta kontakt for en vurdering av din sak. 

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no