AVCO logo

Hjem > Fagområder > 

Dyrevern

Forskrift om velferd for hest har som formål å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest, og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov.

Det innebærer at forskriften har en rekke bestemmelser med minstekrav til hestens adferdsmessig, sosiale og fysiologiske behov og hvordan hesten skal beskyttes mot stress og lidelser. Dyrevelferdsloven har også bestemmelser som skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Overtredelse av bestemmelsene i forskriften eller dyrevelferdsloven, kan medføre straffansvar og fengsel inntil 3 år.

AVCO har lang erfaring innenfor strafferett og kan bistå i en anmeldelses- og straffeprosessen hos politiet, samt. bistå med bekymringsmelding og/eller sanksjoner ved Mattilsynet.

Kontaktpersoner

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Send din problemstilling

Å sende inn din problemstilling til oss er helt uforpliktende. Vi må først se på din sak for å finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg videre.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Du kan også ringe oss på telefon eller sende inn problemstilling via vår e-post. 

T: +47 21 09 59 95
E: kontakt@avco.no