Takk for din henvendelse

Vi vil kontakte deg så snart vi har anledning.

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger innenfor en rekke rettsområder.

Vårt hovedmål er at våre klienter skal oppleve sterk faglig dyktighet, rask responstid og personlig engasjement rundt sin sak.

Vi tilbyr bistand innenfor en rekke rettsområder, deriblant kontraktsrett, familie- og arverett, strafferett, barn og foreldre, fast eiendom og erstatning.

Vi ønsker at du som kunde skal oppleve at du får best mulig resultat i din sak. Dette sikres best ved riktig bruk av ressurser, tett oppfølging, samt både kommersiell og menneskelig forståelse hos våre advokater.

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma praktiserer likedeling som økonomisk modell mellom partnerne. Dette sikrer at klienten til enhver tid er sikret bistand fra den eller de advokater som er best egnet for oppdraget.

For priser henviser vi til de enhver tid gjeldende oppdragsbetingelser. Vi undersøker også mulighetene for forsikringsdekning og fri rettshjelp.