Innlegg

Når naboen «tar seg til rette» - Plan- og bygningsloven

Tar naboen seg til rette på din tomt? Bygger naboen i strid…