Innlegg

Rettslig klageinteresse - plan- og bygningsloven
Ny garasje? Forenklede byggeregler

Bygge ny garasje? Forenklede søknadsregler fra 1.juli 2015

Av Andreas Søreng Høiby Etter nok en vinter med skraping…
Dispensasjon fra byggelovgivningen

Bruksendring fra bolighus til hybel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med en uttalelse…
Dispensasjon fra byggelovgivningen

Dispensasjon fra bygningslovgivningen

Bygningsmyndigheten kan gi søker i en byggesak rett til å «se…
Dispensasjon fra byggelovgivningen

Når naboen «tar seg til rette» - Plan- og bygningsloven

Tar naboen seg til rette på din tomt? Bygger naboen i strid…