Innlegg

Dispensasjon fra byggelovgivningen

Dispensasjon fra bygningslovgivningen

Bygningsmyndigheten kan gi søker i en byggesak rett til å «se…