Spørsmål og svar

 • Det kan være flere ulike årsaker til at du vurderer å si opp stillingen din. Det kan for eksempel være at arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige endringer i stillingen din uten ditt samtykke, arbeidsgiver har uttrykt ønske om at du selv sier opp egen stilling, virksomheten har startet nedbemanningsprosesser, du ser at stillingen din er

 • Arbeidsmiljøloven inneholder et vern mot usaklig oppsigelse og arbeidstakers stillingsvern står sterkt i norsk rett. Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Kravet til saklighet er en rettslig standard, hvilket innebærer at hva som skal til for at en oppsigelse

 • Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde tilbake lønnen din. Lønn skal utbetales to ganger i måneden, dersom ikke det er avtalt noe annet. Retten til utbetaling av lønn står sterkt og det er kun ved svært begrensede tilfeller arbeidsgiver kan holde lønn tilbake eller foreta lønnstrekk. Arbeidsgiver kan ikke

 • Det skal mye til for at arbeidsgiver har rett til å holde tilbake lønnen din. Lønn skal utbetales to ganger i måneden, dersom ikke det er avtalt noe annet. Arbeidsgiver kan kun foreta trekk i lønn og feriepenger når det er hjemlet i lov, gjelder egenandel til pensjonsordninger, er avtalt skriftlig, gjelder fagforeningskontingent eller erstatning

 • Arbeidsgiver har rett til å foreta mindre endringer i den ansattes stilling, men kun endringer som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Innenfor styringsretten har arbeidsgiver rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten er ulovfestet, og finnes ikke regulert i arbeidsmiljøloven. Styringsretten bygger på sedvane som innebærer at arbeidsgiver kan gi instrukser som er

 • Arbeidsmiljøloven inneholder et vern mot oppsigelse ved sykdom. Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-8 første ledd at arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av sykdom eller ulykke ikke av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Bestemmelsen gir arbeidstaker et særskilt vern som skal

 • Det fremkommer av lov om ferie § 9 første ledd at arbeidstakere som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferien. Arbeidstaker må dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien. Blir arbeidstaker derimot syk under ferieavviklingen, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og

 • Arbeidstaker har som regel krav på overtidsbetaling dersom arbeidstiden strekker seg utover arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid. I arbeidsmiljøloven § 10-4 gis rammen for hvor lang den alminnelige arbeidstid kan være for hver enkelt arbeidstaker. Det fremgår av bestemmelsens første ledd at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer og

 • Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær. I det videre ser vi på samvær, Barnet har rett til samvær med begge foreldrene, uansett om foreldrene bor hver for seg, jf. barneloven §

 • Det verserer mange ulike begreper i saker om barn. Når det kommer til barneloven, snakker vi i all hovedsak om saker som gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet og samvær. I det videre ser vi på foreldreansvaret og fast bosted. Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret sammen for felles barn, jf. barneloven § 34. Separerer

 • Avtalebrudd kan gi rett til erstatning. Avtalen kan selv angi når erstatning kan kreves. Utover dette må det for å kreve erstatning som følge av brudd på en kontraktsforpliktelse i utgangspunktet foreligge et ansvarsgrunnlag (uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett), som har ledet til et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med ansvarsgrunnlaget. Om det foreligger

 • Utgangspunktet er at avtaler er bindende etter sitt innhold. Hvis det står i avtalen hvordan den kan sies opp eller opphøre, så er dette måten å avslutte avtalen på. Et eksempel er husleieavtaler som sier at avtalen opphører etter en bestemt tid. Husleieloven sier for øvrig at avtalen kan sies opp på nærmere bestemte vilkår.

 • I utgangspunktet foreligger en rettslig bindende avtale når en part kommer med et tilbud som aksepteres av den annen part. Både muntlige og skriftlige avtaler er bindende. Et tilbud foreligger dersom et utsagn er egnet til å være et tilbud; tilbudet kan stifte rett og plikt og er klart og endelig. Et tilbud kan være

 • I plan- og bygningssaker kommer du ofte over en del forkortelser som kan virke fremmede. Disse brukes også i reguleringsplaner og er vesentlige styringsverktøy for kommunen når de skal bestemme arealutnyttelse. • BTA er forkortelse for bruttoareal. • BRA er forkortelse for bruksareal. • BYA er forkortelse for bebygd areal, gjerne oppgitt i kvadratmeter. BYA

 • Hvor mye du kan utnytte av din eiendom må alltid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette beror i utgangspunktet på to ting: a) hva som kreves etter gjeldende reguleringsplan og b) hvilke metoder for beregning av utnytting som må brukes. En reguleringsplan kan eksempelvis kreve at grad av utnytting av din eiendom bestemmes av

 • Bygningsmyndighetene skal se til at din søknad er i tråd med bygningslovgivningen. Å utnytte sin eiendom i samsvar med gjeldende regler, er noe en tiltakshaver har rett til i kraft av sin eiendomsrett. I byggesaker er det derfor ikke snakk om å gi tiltakshaveren en rettighet, men å konstatere at bygningslovgivningen ikke er til hinder

 • Utgangspunktet i norsk rett er at eier av fast eiendom kan utnytte sin eiendom som han ønsker. Det foreligger en rekke lovbestemte unntak fra dette utgangspunktet. Ett unntak er at en rekke tiltak skal behandles og tillates av det offentlige før det skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. Det offentlige skal se til

 • I en husleieavtale er leietakerens fremste forpliktelse å betale husleie. Utleiers fremste forpliktelse er at husrommet er tilgjengelig for leietaker i tråd med leieavtalen. Dersom leietaker ikke betaler husleien i henhold til leieavtalen, dvs. rett størrelse til rett tid og til rett konto eller mottaker, så er dette et brudd på leieavtalen. Gjentatte utestående betalinger

 • Ved leie av bolig har husleieloven strenge regler om depositum, se husleieloven § 3-5. Depositum er en pengesikkerhet for utleier og leietaker dersom det oppstår noe under leieforholdet. Utleier skal betale for depositumskonto, og depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders avtalt husleie. Er avtalt husleie kr. 8 000,- per måned, kan depositumet være

 • Husleieloven gjelder for avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Har du en avtale om bruksrett til husrom, men det skal ikke betales vederlag, så gjelder ikke loven. Dette er typisk bruksretter. Et vederlag må ikke være penger – vederlaget kan være fastsatt helt eller delvis til annet enn penger. Dette kan eksempelvis være at

 • En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annen manns eiendom. En slik bruksrett må ha fast eiendom til gjenstand. Dette kan typiske være en veirett, hogstrett, eller en bruksrett til en hytte. En servitutt kan enten være en personlig servitutt, at den gir en rettighet til en bestemt person, eller en realservitutt. En

 • Å tinglyse betyr å offentlig registrere og kunngjøre et dokument. For faste eiendommer i Norge skjer offentlig registrering og kunngjøring, eksempelvis skifte av eier av eiendommen, ved tinglysning i grunnboken. Grunnboka er et er offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom, seksjoner i eierseksjonssameier og andeler i borettslag. Registeret er elektronisk. Den

 • Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) gjelder når avhendingen skjer ved frivillig salg, bytte eller gave. Det må altså være en overføring av eiendomsretten til en eiendom fra en person eller et firma til en annen. Loven omfatter også overføring av sameie i fast eiendom, av eierseksjonssameie og av tomtefesterett. Utenfor loven faller bl.a.

 • Dersom du har kjøpt en bolig og oppdager eller mistenker at det foreligger en skade på boligen, eksempelvis fuktskader på badet, så kan dette være en mangel som gir deg rett på prisavslag og/eller erstatning fra selger av boligen. For å finne ut av om du har en slik rett, må det foretas en rekke

 • Ved kjøp av fast eiendom, oppstår en forsinkelse hvis selgeren ikke overlater den juridiske råderetten eller den fysiske råderetten av eiendommen. Med juridisk råderett menes normalt skjøtet som skal tinglyse at kjøper er ny eier av eiendommen. Med fysisk råderett menes normalt at kjøper ikke får tilgang til boligen. Årsaken til at kjøper ikke får

 • Heving er en av flere mulige reaksjoner på at en mangel eller forsinkelse foreligger, en såkalt misligholdsbeføyelse. Heving er den mest alvorlige reaksjonen. Heving innebærer at avtalen opphører med umiddelbar virkning, og partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått. Det kreves generelt at det foreligger et vesentlig avtalebrudd. Det skal derfor svært mye

 • Hvis du har kjøpt eller leid noe og det du har kjøpt eller leid har en feil/mangel, så må du reagere overfor den du har kjøpt eller leid fra. Dette gjør du ved å reklamere. Reklamasjon er kort fortalt et varsel til noen du har kjøpt eller leid noe fra, eksempelvis kjøp av bolig, mobiltelefon

 • Dersom du har kjøpt en bolig med en såkalt arealsvikt kan du ha et krav mot selger. Det mest praktiske er krav på prisavslag. I utgangspunktet vil ethvert avvik fra kontrakt være et kontraktsbrudd, men her gjør avhendingslova (avhl.) et unntak når det gjelder arealsvikt. En viktig handling når du oppdager avviket er å reklamere

 • orem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of «de Finibus Bonorum et Malorum» (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very

 • , pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu,

 • ras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

 • Det følger av denne bestemmelsen at en arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra jobb på grunn av ulykke eller sykdom ikke av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at arbeidstakeren skal slippe å måtte sette i gang en prosess for å

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

 • 21 09 59 95

  Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!